AL MATHURAT KUBRA PDF

Dzaalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin 2. Alif laam miim 1. Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya ; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia tela berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

Author:Gagami Dizshura
Country:Saint Lucia
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):5 July 2006
Pages:77
PDF File Size:5.20 Mb
ePub File Size:1.38 Mb
ISBN:157-2-17864-331-3
Downloads:90102
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NajindAl-Fatihah : 1 — 7. Alif Laam Miim 1 Kitab Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 2 yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Al Baqoroh : 1 — 5. Allohu waliyyul ladziina aamanuu yukhrijuhum minazh-zhulumaati ilan-n uuri walladziina kafaruu awliyaa-u humuth-thooghutu yukhri-juunahum minan-nuuri ilazh-zhulumaati ulaa-ika ash-haabun-naarihum fiihaa khooliduun Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya ; tidak mengantuk dan tidak tidur.

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Alif laam miim. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. Haa Miim. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali semua makhluk. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi.

Al-Hasyr : 22 — Al-Zalzalah : 1 — 8. Al-Kafirun : 1 — 6. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, 1 dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, 2 maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Al-Nasr : 1 — 3. Al-Ikhlash : 1 — 4 dibaca : 3 kali. Al-Falaq : 1 — 5 dibaca : 3 kali. An-Nas : 1 — 6 dibaca : 3 kali. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali.

Dan ia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu itu dalam agamaku, dunia dan juga akhirat.

Yaa Tuhaku, tambahkanlah aku akan ilmu, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Yaa Allah sehatkanlah pendengaranku.

Yaa Allah sehatkanlah penglihatanku. Yaa Allah sehatkanlah qolbunku hatiku. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku memegang teguh janji-Mu, semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku.

Aku mengakui banyaknya nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Yang Maha hidup kekal dan senantiasa mengurus makhluk-Nya dan aku bertaubat kepada-Nya. Limpahkanlah barokah kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan beserta keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah limpahkan barokah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim beserta keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam.

Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan, bagi-Nya segala puji, yang menghidupkan dan juga mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta berilah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu, yang tercatat oleh pena-Mu; dan yang terangkum oleh kitab-Mu. Keselamatan semoga tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi Allah.

Tuhan sekalian alam. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Yaa Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukanlah jalan-jalannya, dan penuhilah ia dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup , lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu, hidupkanlah tawakal kepada-Mu, hidupkanlah ia dengan pengenalan pada-Mu, dan matikanlah ia dalam keadaan syahid di jalan-Mu.

Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yaa Allah kabulkanlah. Dan semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya.

Share this:.

BIRKENBIHL ENGLISCH FORTGESCHRITTENE PDF

Hukum Membaca Al-Ma'tsurat

Hak Waris Keluarga Assalamu alaikum wr. Alangkah baiknya jika Ikhwan senantiasa membacanya disetiap pagi dan petang di tempat-tempat berkumpul mereka ataupun di sebuah masjid dengan menghindari hal-hal yang dimakruhkan. Ayahnya adalah seorang ulama yang bernama Ahmad Abdurrahman Al Banna. Setelah itu dia memutuskan untuk menjadi seorang guru di Ismailiyah.

CISCO PROTOCOLES CONCEPTS DE ROUTAGE ET SCURIT PDF

Dzikir Sore – Al Ma’tsurat Kubro

.

ASTM A795 PDF

Bacaan Doa Al Mathurat / Dzikir Pagi dan Petang

.

Related Articles