BORA STANKOVIC NECISTA KRV PDF

Vreme radnje: krajem Sofkina porodica od davnina je bila jako cenjena i bogata. Bio je strah i trepet. Sina, koji mu je bio i jedinac, dobio je kasno.

Author:Zolorr Meztiran
Country:Puerto Rico
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):8 October 2011
Pages:308
PDF File Size:20.81 Mb
ePub File Size:11.10 Mb
ISBN:671-9-62816-767-8
Downloads:11901
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VizragoreIstinska ljubav stalno se potiskuje i na kraju sasvim odbacuje. U crkvi imali su svoj sto, a na groblju svoje groblje.

Sazidao je kapiju na svod i jaku kao grad. Bio je strog i prek. Znalo se da on nikoju, kad po imenu zove, ne zove za kakvo dobro. Mnogo nije govorio nikada. On, sin, kao u inat, nikako nije hteo da mu ide po volji. Nije mogao da ga gleda, kako je govorio. A da i njega kao i druge bije, nije mogao, jer ga je i on mnogo voleo.

I on je nekada bio mlad. Gde si? Nigde ih nije bilo. Ko zna kako se upoznali, kako i gde sastajali. Na saborima, slavama sa njime morala je da se pojavljuje. Ali nije ostajalo samo na tome. Uveo je devojku. Pamti se da iz amama gotovo nije izbijala. I onda sve gore i gore stvari. Onda je i poludeo.

Njih, decu, odjurila bi, a njega silom uvukla natrag u njegovu sobu. Sofka, pokrivena jorganom sa ostalom decom, koja, naviknuta, odavno bi zaspala, ne bi nikako mogla da zaspi, jer bi jednako dopiralo do nje odozgo, kroz tavanicu, njegovo pocupkivanje.

Umreh za slatku vodu! Babin lik uvek joj je malo jasniji. A dedu pamti samo po jednom. I zaista, kad se Sofkin otac vratio, bio je prvi "efendi", gospodin. Nije ni jeo sa njima dole, u prizemnoj sobi. I on je ovo drugo izabrao. Ali ne prevarilo to njega, efendi-Mitu. I zaista, nije se prevario. I dalje se rodbina tu skupljala, dolazila. Jesi li bila dobra? Tatina Sofkice! U kolima, na prvo mesto sedao bi on. Mati ne sme da ga prekida. Retko bi otuda ovamo prelazio. Ali o prodaji, osobito njemu, efendi-Miti, nije se smelo pomenuti.

Ali on je bio sve i sva, osobito kod Sofkina oca. On, Tone, imao je samo da njemu donese novac i da to niko ne dozna - a sve ostalo bilo je sporedno. Zato je od svega digao ruke.

I to on, njihov sluga, koga oni odnegovali i podigli na noge! Ali ipak znalo se da se to nikada ne sme doznati. Ni rodbina, niti iko. U nekom je velikom poslu. Ali ubrzo se Sofka dosetila.

Ali sve je to materino upinjanje bilo uzaludno. Jao kakva si i kolika si! Otada kapija nije smela da ostaje povazdan otvorena. IV Sofka je oduvek, otkako pamti za sebe - znala za sve. I ne prevari se. A ona je znala da je to sve zbog nje.

Kao da se nje boji. Mati da premre od straha. I to morao kao toliko da ih moli, dok su mu oni dopustili da tu podigne neke svoje magaze. I ona je sa sobom bila odavno izmirena. Kad god bi je bilo na kapiji, mogla se videti kako stoji ispred nje slobodno.

Ona to nikad nije radila. Zato je ona mogla uvek da bude slobodna. Sve jedna drugu sustigle. Isprva bi dolazile u prostim kolima, sa ocem i materom, sa puno korpi jela i buklija vina, da tamo celog dana presede. Ne sada, nego nikada.

I onda tako svaki dan. Zagreje se, zaraduje. Sva se unese u posao. Mirnije spava. Jelo je slatko. Ali to ne bi trajalo dugo. Ona bi mislila da je to od umora i velikog naprezanja. Jedna Sofka je sama ona, a druga Sofka je izvan nje, tu, oko nje. Ujutru nalazila bi se daleko od materine postelje i sa zagrljenim jastukom a sva oznojena. Ali to nije smela. I onda njega uvode. On prilazi. Bilo je nekako na izmaku leta.

Opet je bila subota - pazarni dan. I to peva. Brzo se pokri i kao opasa. Ali ona ga pozva. V Bilo je to pred Uskrs. Tako je bilo i sada. Vetrila je i pajala sobe.

Sa ulice dopirao je bat koraka. Na kapiji zveknu alka. Na kapiji se pojavi visok, obrijane glave Arnautin. Sofka mu glavom potvrdi da je to. Sofka ode u kujnu da Arnautinu skuva kafu. Sofka po njegovom glasu vide da je kao ljut.

A ono, evo, prevari se! Posle skrenu i uputi se podrumu. Sofka ode i ubrzo se vrati sa onim istim Vankom. Kako da ih ne znam! Dobro bi bilo da ja to Hvala ti! A kako je bata-Mita? Zdrav je. Zakasao u trgovinu. Kapija se za njim zatvori. Jedva donesoh. Samo brzo, jer posle moramo da idemo.

I zaista, Sofka posle nekog vremena kroz prozore odozgo ugleda Magdu.

GNORIMOPSAR CHOPI PDF

Nečista krv analiza dela – Bora Stanković

.

ANEMIE FERRIPRIVE PDF

Nečista krv

.

THINK LIKE A GRANDMASTER BY ALEXANDER KOTOV PDF

Nečista krv, Bora Stanković

.

Related Articles