CALVIJN INSTITUTIE PDF

Ontwikkeling[ bewerken brontekst bewerken ] In zijn Institutie legde Calvijn uit wat de Reformatie volgens hem werkelijk op het oog had. Hij schreef de eerste versie van het boek op jonge leeftijd: het werd in te Bazel uitgegeven toen hij pas 26 jaar oud was. Calvijn had de Institutie mede geschreven doordat hij op dat moment diep geschokt was door de maatregelen die in zijn geboorteland Frankrijk tegen de protestanten hugenoten genomen werden. Hij schreef daarom als inleiding op de Institutie een brief gericht aan koning Frans I.

Author:Mokree Kazragor
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):7 June 2009
Pages:326
PDF File Size:15.39 Mb
ePub File Size:13.7 Mb
ISBN:411-3-87573-675-4
Downloads:37639
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezikinosVrij onbekend echter is dat nog geen halve eeuw later opnieuw een institutie is verschenen: de Institutie van Bucanus Dit vrijwel vergeten hoofdwerk van een vrijwel vergeten theoloog werd in de zeventiende eeuw veel gelezen en geprezen. Door zijn bijzonder grote geloofskennis en fijnzinnigheid heeft Calvijn uitzonderlijk veel mogen betekenen voor de kerken van de Reformatie.

In de antwoorden op de vragen put Bucanus uit de Heilige Schrift als de enige bron van onze geloofskennis. Daarbij geeft hij ook Schriftuurlijk onderwijs door van kerkvaders als AugustinusAurelius Augustinus geldt als de meest invloedrijke kerkvader van het Westen.

Ook schreef hij belangrijke werken tegen ketterijen als het donatisme en het pelagianisme. De Institutie van Bucanus vindt haar oorsprong in collegedictaten voor theologiestudenten, die van Bucanus leerden de kerk van Christus het gezonde voedsel van Gods Woord voor te zetten. De invloed van het uitgegeven werk was groot: de in het Latijn geschreven Institutie kreeg meerdere herdrukken, en werd ook in het Engels en Nederlands vertaald en uitgegeven.

Hoewel de Nederlandse vertaling meer dan eens is herzien, gebeurde dit voor het laatst in in moeilijk leesbaar gotisch schrift en met inmiddels sterk verouderd taalgebruik.

Daarom werken we op deze website samen aan een gloednieuwe uitgave van de Institutie van Bucanus. Al wie het aandurft, kan hier meewerken aan het overtypen dan wel hertalen van de oude Nederlandse vertaling. Voor latinisten is er eveneens de mogelijkheid de oude vertaling te vergelijken met het Latijnse origineel.

We hopen dat dit project mag strekken tot vermeerdering van onze geloofskennis, en bovenal tot meerdere eer en glorie van God. Hij was van tot gereformeerd predikant in de Zwitserse plaats Yverdon. In werd hij afgevaardigd naar de Synode van Bern, waar hij zich keerde tegen de vrijzinnige mystiek van Claude Aubery, hoogleraar filosofie aan de gereformeerde Academie van Lausanne.

Ook Bucanus kwam aan deze Academie terecht: van tot was hij er hoogleraar theologie, en in de jaren en eveneens rector. Tijdens zijn hoogleraarschap bleef Bucanus zijn predikambt waarnemen, en stond hij onder de gereformeerden bekend als de belangrijkste theoloog van Lausanne, onder meer door zijn krachtige weerlegging van een aanval op de gereformeerde leer door de roomse theoloog Pierre Charron.

Naast zijn Institutie liet Bucanus ook enkele andere geschriften na, waaronder een van de eerste gereformeerde handboeken voor de prediking en een door Festus HommiusFestus Hommius was een gereformeerd predikant en vertaler.

Hij was scriba van de grote Synode van Dordrecht en heeft als auteur en redacteur meegewerkt aan de Statenvertaling. Wat kun je doen?

ASSESS AND CORRECT ERIC CRESSEY PDF

Institutie (calvinisme)

Wie zich eigen wil maken wat Calvijn in een kwarteeuw geschreven heeft, moet daarvoor ongeveer een heel mensenleven uittrekken. Niet alleen omdat de Institutie zijn bekendste geschrift is geworden, maar vooral omdat we de volledige Calvijn in dit ene boek leren kennen. Wat Calvijn schreef en wie hij was, kunnen we uit de Institutie afleiden. Ontstaan De Institutie is ontstaan in een roerige tijd.

IGRA PRESTOLA KNJIGA PDF

Institutie (Dr. C.A. de Niet)

.

Related Articles