DEN NATURVIDENSKABELIGE REVOLUTION PDF

Newton had also specifically attributed the inherent power of inertia to matter, against the mechanist thesis that matter has no inherent powers. Scientific Revolution It was an important period for the future of science, revoluiton the incorporation of women into fields using the developments made. Meanwhile, however, significant progress in geometry, mathematics, and astronomy was made in medieval times. Atomism was first thought of by Leucippus and Democritus. In the original Italian: By the end of the 17th century, researchers had developed practical means of generating electricity by friction with an electrostatic generatorbut the development of electrostatic machines did not begin in earnest until the 18th century, when they became fundamental instruments in the studies about the new science of electricity.

Author:Miramar Mezim
Country:Austria
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):20 January 2014
Pages:80
PDF File Size:20.96 Mb
ePub File Size:8.40 Mb
ISBN:935-6-75678-864-3
Downloads:98395
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktilmaranListe Den naturvidenskabelige revolution Newtons arbejde blev slutstenen pе den epoke i naturvidenskabens historie, som i dag kaldes den naturvidenskabelige revolution. Den varede groft regnet fra ca. Denne epoke fik enorm betydning for den moderne naturvidenskab og teknologi. Her vil vi nжvne de vigtigste bidragydere inden for fysikken til denne "revolution" og deres indbyrdes afhжngighed.

Men det bliver noget summarisk. Hvis du vil vide mere kan du foroven sшge efter fysiker eller emne. Kopernikus Kopernikus fremsatte det kopernikanske verdensbillede, som ogsе kaldes det heliocentriske verdensbillede helios betyder sol : Jorden og de andre planeter gеr rundt om Solen.

Kopernikus hжvdede ikke, at planetbanerne er cirkler. Han brugte ligesom Ptolemжus epicykler til at opnе tilfredsstillende overensstemmelse med observationerne. Men han kunne klare sig med langt fжrre epicykler end Ptolemжus.

Et vigtigt argument for det kopernikanske verdensbillede er, at det giver en meget naturlig forklaring pе, at planeterne bevжger sig frem og tilbage pе himlen, de "direkte og retrograde" bevжgelser. Lжg mжrke til, at her betyder revolutionibus grammatisk grundform "revolutio" ikke revolution i den moderne betydning, men omlшb, omdrejninger.

Se nedenfor under Galilei om kirkens reaktion, og se ogsе i biografien af Galilei, еr Den faglige udvikling beskrives i " Verdensbilledets historie".

Tycho mente, at hvis jorden bevжger sig, sе mе det kunne ses pе stjernernes bevжgelser: De mеtte have en sеkaldt parallakse, som han imidlertid ikke kunne observere. Men Tycho undervurderede afstandene til stjernerne. Man begyndte fшrst at finde parallakser og dermed afstande til stjerner i Det var Tycho Brahe, der mеlte de planetpositioner, der blev grundlaget for Keplers arbejde.

Tycho beviste, at kometer er himmellegemer og ikke atmosfжriske fжnomener. Han fremhжvede ogsе, at stjernehimlen undergеr forandringer. Han iagttog nemlig en ny stjerne, "Stella Nova". I dag ved vi, at det var en supernova.

Du kan finde mere om Tychos liv og virke under Tycho Brahe. Det stoppede imidlertid, da Christian den 4. I еr emigrerede Tycho til Prag. I Tychos sidste еr blev han assisteret af Kepler. Det sikrede kontinuiteten i astronomiens udvikling. Simon Stevin Tidligere havde naturvidenskabsmжnd typisk vжret kirkelige eller adelige.

Stevin kan ses som prototypen pе den borgerlige videnskabsmand. Han ydede vigtige bidrag til bеde fysik og matematik. Han formulerede som den fшrste krжfternes parallellogram for legemer pе et skrеplan, han fandt - med et vidunderligt argument - ligevжgtsbetingelsen for legemer pе et skrеplan, og han beregnede, ved integration i klassisk forstand, hvor pе en sluseport man skal trykke, for mest effektivt at holde den lukket.

Han var en ivrig og succesfuld forkжmper for brugen af arabertal med talssystemet og en form for decimalbrшk. Ogsе i underholdningsbranchen havde han succes, nemlig med en sejlvogn, der kunne fare hen ad stranden med 20 passagerer. Stevin var ansat som digeingeniшr i Nederlandene. I en krig mod Spanien ydede han et vжsentligt bidrag ved at еbne sluser, sе spanierne ikke kunne komme frem. Tilsammen beskriver de tre love planeternes bevжgelser.

For en nжrmere gennemgang, se under "Keplers astronomi". Kepler designede ogsе en astronomisk kikkert. Den har to samlelinser, og til astronomisk brug har den store fordele frem for den hollandske kikkert.

Endelig var Kepler den fшrste, der beskrev den mжrkelige totalrefleksion. Den er ansvarlig for funktionen af senere tiders prismekikkerter.

Galilei Galilei skabte grundlaget for jordens mekanik med bl. Se nжrmere under "Galileis mekanik". Galilei brugte selv de nyopfundne kikkerter og mikroskoper til observationer. Han foretog ogsе eksperimenter med kugler, der trillede skrеt ned ad bakke "skrеplaner".

Under disse mеlinger skulle Galilei mеle hvor lang tid kuglen var om at komme ned ad skrеplanet. Han brugte bl. Tilskueren blev forhеbentlig ikke alt for ophidset af forsшgene! En bedre metode, som Galilei ogsе brugte, var at bruge et penduls svingninger. Det gik bedre, og Galilei blev sе opmuntret af disse forsшg, at han tegnede et ur, der blev styret af et svingende pendul.

Han fik det nu ikke udfшrt i praksis, det gjorde Huygens senere. Men ideen var altsе Galileis. Matematisk modellering, dvs. Ordene model og modellering er dog fшrst blevet brugt i denne sammenhжng i vor tid. Galilei lavede modeller for bеde det frie fald og for det skrе kast. Galileis udtryksform var klassisk grжsk. Det moderne matematiske formelsprog var endnu ikke skabt. Kopernikus, Galilei og den katolske kirke For nжrmere detaljer, se i biografien om Galilei. Derfor var det kжtteri at hжvde, at Jorden gеr rundt om Solen.

For Kirken mente, at nеr noget stеr i Bibelen, sе mе det vжre den endegyldige sandhed. Men det varede nogen tid, inden den katolske kirke opdagede, at det kopernikanske verdensbillede var "farligt". Det var helt bevidst, for han шnskede at udbrede kendskabet til det nye verdensbillede til mange mennesker.

Hans populжre skrifter indeholdt desuden ikke sе meget matematik, som andre samtidige forskeres vжrker. De var lettilgжngelige og forstеelige for almindelige mennesker - der kunne lжse. Derfor blev Galilei "farlig" for den katolske kirke. Det er Galilei til hшjre pе billedet. Det var i en eller anden udstrжkning medvirkende til kirkens modstand mod Galilei, at han var stridbar af sind, og at han kunne vжre provokerende. Bеde i samtiden og i dag bebrejdes Galilei for hans arrogance.

Men den var nu mest rettet mod Kirken som magtfaktor. Galilei ville ikke have, at Kirken skulle diktere det fysiske verdensbillede sе det stred mod fysikernes og astronomernes resultater.

Men ellers var Galilei en dybt troende katolik. Man mе ogsе tжnke pе, at i denne historiske periode var der fшrst den protestantiske reformations oprшr mod den katolske moderkirke. Siden svarede den katolske kirke igen med modreformationen. Sе det var en tid fuld af religiшse splittelser og kampe. Og den katolske kirke havde ikke brug for ekstra kampfronter.

Pе en mеde еbnede retssagerne mod Galilei for yderligere konflikter. Men Kirken har nok alligevel hellere villet lukke munden pе den rapkжftede Galilei, ligesom de foretrak at lukke munden pе munken Bruno i ved simpelt hen at brжnde ham pе bеlet. At Galilei sе fortsatte sit arbejde med fysik og astronomi alligevel hjemme i sin husarrest, det kunne Kirken ikke forhindre. Men da han som gammel skulle have publiceret sit andet hovedvжrk "Matematiske Beregninger i To Nye Videnskaber", mеtte han lade det trykke i Holland for at omgе censuren.

Kirken kunne heller ikke forhindre Galilei i som gammel at videregive sin omfatende viden om fysik og astronomi til to unge fysikere, Torricelli og Viviani.

Nеr man klikker her , sе kan man se de originale dokumenter oversat til dansk fra Galileis anden retssag i Det er fantastisk lжsning. Fшrst i fik Galilei en "undskyldning" fra den siddende pave. Renй Descartes Descartes var en overgangsfigur. Han gik ind for iagttagelsesbaserede studier, han fandt - uafhжngigt af Snell - brydningsloven, og han formulerede inertiloven, uden dog at nжvne noget om bevжgelsens retning. De gamle grжkere, bl.

Platon, havde indenfor matematik det konstruktive synspunkt, at den virkelige verdens geometriske objekter var grimme billeder af matematikkens perfekte linier, cirkler og sе videre. Descartes overfшrte inden for visse omrеder dette synspunkt til fysik.

Da det f. I den ideelle verden mеtte det vжre hans stшdlove, der gjaldt. Et meget ukonstruktivt synspunkt. Descartes troede ikke pе fjernvirkninger som tyngdekraft og magnetisme. Han mente f. Hvordan skulle jernet ellers vide, at magneten er der? I den forbindelse indfшrte Descartes brugen af alfabetets fшrste bogstaver a, b, c, Den fшrste brug af et bogstav som betegnelse for et tal skyldes Diofant.

Senere benyttede Vieta mange bogstaver, og efter Descartes indfшrte Leibniz de nu anvendte betegnelser for integration og differentiation. Det grundlжggende argument findes endnu i dag i enhver lжrebog i lyslжre.

Princippet forudsжtter, at lys udbreder sig med endelig hastighed.

LIBROS BARBARA MARCINIAK PDF

Du er ikke logget ind

.

BASTARD ASSI FROM HELL PDF

Den videnskabelige revolution

.

BOBILLIER CONSTRUCTION PDF

Sidens indhold

.

Related Articles