DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR PDF

Drepturile pacientilor Art. Internarea bolnavilor se face dupa prezentarea la camera de garda pentru inregistrarea tuturor datelor personale. Repartizarea bolnavilor in sectie, pe saloane, se face avandu-se in vedere natura, gravitatea bolii si cu asigurarea masurilor de profilaxie a infectiilor interne interioare de catre asistentul medical sef, la indicatia medicului sef. In cazuri deosebite si la solicitare, cu avizul medicului sef se poate aproba internarea bolnavului cu insotitor, cu plata. La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire din centru medical, intocmit de medicul curant cu aprobarea medicului sef si a scrisorii medicale catre medicul de familie care sa transmita intregul proces de desfasurare a ingrijirilor medicale acordate pe timpul centru medicalizarii si de continuare a tratamentului, regimului igieno-dietetic, investigatiilor etc. Bolnavul poate parasi centru medicalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost incunostiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate.

Author:Faugrel Kigashura
Country:Botswana
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):4 June 2013
Pages:104
PDF File Size:20.54 Mb
ePub File Size:17.17 Mb
ISBN:121-9-13212-161-4
Downloads:74221
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DomuroPacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. Dreptul pacientului la informatia medicala Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Pacientul are acces la datele medicale personale.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la — RON. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat in unitate, de catre pacienti, apartinatori precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara.

PARTITURAS CORALES GRATIS PDF

Drepturile si obligatiile pacientilor

.

DURLON 9000 PDF

.

COMPUTED TOMOGRAPHY WILLI A KALENDER PDF

.

Related Articles