HERSENSCHIMMEN BERNLEF PDF

Eerste druk 8. Samenvatting en belangrijkste gebeurtenissen Hersenschimmen vertelt het verhaal van iemand die langzaam maar zeker begint te dementeren en de gevolgen die dit voor hem en zijn omgeving heeft. Langzaam maar zeker begint Maarten echter heden en verleden door elkaar te halen. Het begin heel klein, op het moment dat hij niet meer weet welke dag het is en op een zondag wacht tot de schoolbus langs zal komen of als hij steeds vaker in gedachten verzonken is. Langzaam maar zeker kan hij zich dingen niet meer herinneren en als hij zich iets herinnert, gaat hij volledig in die herinnering op. Maar zo ook, denkt hij op een dag dat hij weer op de kleuterschool is en van de juf de potlodendoos mag halen.

Author:Mazull Samuzshura
Country:Liechtenstein
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):26 October 2018
Pages:109
PDF File Size:10.2 Mb
ePub File Size:13.67 Mb
ISBN:248-2-37691-386-3
Downloads:21198
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MaumuroEerste druk 8. Samenvatting en belangrijkste gebeurtenissen Hersenschimmen vertelt het verhaal van iemand die langzaam maar zeker begint te dementeren en de gevolgen die dit voor hem en zijn omgeving heeft. Langzaam maar zeker begint Maarten echter heden en verleden door elkaar te halen. Het begin heel klein, op het moment dat hij niet meer weet welke dag het is en op een zondag wacht tot de schoolbus langs zal komen of als hij steeds vaker in gedachten verzonken is.

Langzaam maar zeker kan hij zich dingen niet meer herinneren en als hij zich iets herinnert, gaat hij volledig in die herinnering op.

Maar zo ook, denkt hij op een dag dat hij weer op de kleuterschool is en van de juf de potlodendoos mag halen. Als zijn vrouw hem uit de droom helpt, blijkt hij op de keukenstoel in hun washok te staan. Het wordt alsmaar erger. Na een tijdje kan hij geen normale antwoorden geven op doodnormale vragen, of uit het niets willekeurige woorden hardop roepen.

Uiteindelijk gaat het nog een stapje verder als hij zichzelf op de anderen wachtend tegenkomt in de vergaderzaal van zijn vroegere werk. Ook vergeet hij dat mensen en dieren dood zijn en vraagt dus steeds naar hen als anderen langskomen. Een keer begint hij plotseling naar de snoepreepjes die zijn oma altijd voor hem achter in de buffetkast verstopte te zoeken. Vera wordt steeds ongeruster en als Maarten weg begint te lopen van huis laat ze uiteindelijk een meisje, Phil Taylor, in huis wonen die op Maarten kan passen als zij weg is.

Maarten vergeet echter herhaaldelijk wie ze is, en ziet haar aan voor een vriendin van zijn dochter, zijn vroegere pianolerares, en uiteindelijk voor zijn dochter zelf. Het eindigt zelfs in dat hij zijn eigen vrouw niet meer herkent.

De belangrijkste gebeurtenissen in het boek zijn de momenten dat Maarten steeds meer symptomen krijgt van dementie. Ook is het belangrijk dat hij op een gegeven moment niet meer doorheeft dat hij in de war is, wat in het begin wel het geval is.

De gebeurtenissen zijn minder belangrijk dan de gedachtes van hem, want het boek draait uiteindelijk om zijn gedachtes. Het verband tussen de gebeurtenissen is soms wel moeilijk te verklaren. Thema Dementie en hoe ermee om te gaan Dat hij is vergeten dat het zijn boek is, was ook de eerste hint die de lezer word gegeven dat hij aan het dementeren is. Winter: al in de eerste zin van het boek klaagt Maarten over de sneeuw van het winterweer, en gedurende het verhaal komt steeds weer het winterweer terug.

En in de laatste zin van het boek word verteld dat het eindelijk lente is. Ik zie hier een verband in; net zoals de sneeuw langzaam wegsmelt, smelt ook Maartens realteit. En als het in de laatste zin eindelijk lente is, is hij ook vol gedementeerd. Taal: taal kunnen spreken en begrijpen is heel belangrijk. Vanaf het begin al is Maarten bezig met taal, het begint met een puzzel waar hij de woorden niet meer voor kan vinden.

Later beseft hij dat hij zich niet meer goed kan uitdrukken. Hierdoor is hij de greep op zijn bestaan en werkelijkheid helemaal kwijt. Regelmaat: alles in het leven van Maarten heeft regelmaat.

De schoolbus met kinderen die hij dagelijks opwacht, hoe Vera haar koffie drinkt, zijn baan als notulist bij IMCO, en vele andere punten. Langzaam maar zeker, hoe verder het boek vordert, verliest hij zijn regelmaat, en dat slaat zelfs over in complete chaos.

Idee Het gehele boek gaat over dementie en hoe ermee om te gaan. De achterliggende vraag van beide verhaallijnen: hoe moet je met dementie omgaan?

Helaas geeft de schrijver hier geen duidelijk antwoord op. Historische tijd Waarschijnlijk in dezelfde tijd als dat het boek geschreven is; de winter van op Bron: Wikipedia Tijdsduur Een paar maanden; het verhaal begint ergens aan het begin, of in het midden van de winter, en eindigt aan het begin van de lente. Elk hoofdstuk representeert een willekeurige dag wel op chronologische volgorde uit dit seizoen.

Tijdsvolgorde Het verhaal is chronologisch opgebouwd, maar rust op de vele flashbacks en herinneringen. Perspectief Het verhaal is geschreven vanuit het opzicht van Maarten, een ik-verteller in de tegenwoordige tijd. Samen met Vera heeft hij twee kinderen, Kitty en Fred, maar die komen bijna nooit langs. In de tegenwoordige tijd van het boek is hij ergens in de 70, en begint hij te dementeren. Vera Klein betekent: waarheid, geloof, vertrouwen : Vera is Maartens echtgenote.

Het verhaal vertelt alleen dat ze in de VS lange tijd bij een bibliotheek heeft gewerkt en dat zij en Maarten erg veel van elkaar houden.

Ze heeft het steeds zwaarder naarmate Maarten verder aftakelt, maar besluit uiteindelijk toch dat het beter is als hij in een verzorgingstehuis komt. Tot het laatste moment blijft ze hem steunen, als ze in de laatste zin hem fluistert dat de lente begint. Ze is jong genoeg om in Maartens ogen de vriendin van zijn dochter te zijn waar hij ook steeds van uitgaat , dus ergens in de 20 of Van haar word alleen duidelijk dat ze piano kan spelen, en Maarten haar verward met zijn vroegere pianolerares waar hij een oogje op had.

Structuur Het boek bestaat uit 9 hoofdstukken, die elk een dag uit het winterseizoen beschrijven van het leven van Maarten. Invloed biografische gegevens Hiervoor ben ik gaan brainstormen Bernlef is geboren in , vlak voor de tweede wereldoorlog, en heeft deze bewust meegemaakt.

Dit thema komt herhaaldelijk terug in het boek. Ook heeft voor een lange tijd in Zweden gewoond, in het buitenland. In het verhaal is Maarten ook naar het buitenland verhuisd. Maarten was vroeger notulist, een baan waarbij je schrijft, net als het beroep van de schrijver.

In het verhaal heeft Maarten een lieve, zorgzame, betrouwbare vrouw, Vera. Het zou een ode kunnen zijn aan Bernlefs vrouw, sinds je met die letters de naam van zijn vrouw kunt spellen: Eva. Relatie tussen inhoud en tijd van ontstaan Hersenschimmen is een tijdloos verhaal. Nergens worden kenmerken gegeven dat het zich daadwerkelijk afspeelt in de jaren Misschien de afwezigheid van geavanceerde elektronica, zoals computers of mobieltjes.

Maar, we zien het verhaal vanuit het oogpunt van een gepensioneerde man, en elektronica is een ontbrekende factor in het leven van vele bejaarden tegenwoordig. Het gaat over een man die, vrij plotseling, gaat dementeren. Wat gebeurt er in dat proces.

Niemand die het precies weet. Je kunt het alleen aan de buitenkant signaleren. Maar als je het van de buitenkant observeert wordt het al gauw zielig. Ik wilde mij op dat onbekende gebied van een dementerende geest begeven. Het moest dus een boek worden dat zich in de binnenwereld van de hoofdpersoon afspeelt. Dat had ik jaren niet meer gedaan. Het boek heet Hersenschimmen en dat is tenslotte alles wat er van je leven overblijft.

De lezer is rechtstreeks aangesloten op het gedachtenleven van Maarten Klein. Eigen mening Persoonlijk vond ik Hersenschimmen een van de mooiste boeken die ik ooit heb gelezen.

Het verhaal beschrijft op een fantastische maar droevige manier, het proces van een dementerende man, en hoe zijn omgeving daarop reageert. De gebeurtenissen zijn niet heel spannend, maar je wilt wel erg graag doorlezen. De schrijver legt de gebeurtenissen, redelijk aan het eind van het verhaal, niet helemaal uit en je moet dus zelf verbanden leggen. Voor de lezer is het gehele verhaal een grote puzzel, die je pas aan het einde kunt oplossen.

Sommige gebeurtenissen zijn tamelijk hard; bijvoorbeeld als hij zijn trouwe, liefdevolle, behulpzame vrouw waarmee hij al tientallen jaren gelukkig is, niet meer herkent, en dat Vera zich alsnog zo voor hem blijft inzetten. Zijn vrouw die hem na alles wat hij onbewust en onbedoeld emotioneel heeft aangedaan, is hem nog altijd trouw. Absoluut een aanrader voor iedereen! Help je medescholieren!

ISO 8825-1 PDF

Hersenschimmen

Langzaam maar zeker begint Maarten heden en verleden door elkaar te halen. Het begin heel klein, op het moment dat hij niet meer weet welke dag het is en op een zondag wacht tot de schoolbus langs zal komen of als hij steeds vaker in gedachten verzonken is. Langzaam maar zeker kan hij zich dingen niet meer herinneren en als hij zich iets herinnert, gaat hij volledig in die herinnering op. Zo denkt hij op een dag dat hij weer op de kleuterschool is en van de juf de potlodendoos mag halen. Hij loopt de gang door naar het materiaalhok en klimt op een stoel om de doos te gaan zoeken. Dan staat Vera plots achter hem en haalt hem uit de droom. Hij blijkt op de keukenstoel in hun washok te staan.

MAN DOES NOT STAND ALONE BY A CRESSY MORRISON PDF

J. Bernlef

Uitgeverij: Querido Flaptekst Hersenschimmen is Bernlefs indringende en ontroerende roman over dementie, over de eenzaamheid en de angst die daarmee gepaard gaan, maar ook een verhaal over de liefde die een onvermijdelijk tragisch einde tegemoet gaat. Maarten Klein verliest langzaam maar zeker zijn greep op de werkelijkheid. Hij kan heden en verleden niet meer onderscheiden, wil plotseling weer naar zijn werk terwijl hij al gepensioneerd is en ziet zijn vrouw voor een vreemde aan. Momenten van helderheid worden meer en meer verdrongen door ontreddering en verwarring. Net als ik lekker lig komt Vera me wekken. Is het ochtend?

Related Articles