LEGEA VOLUNTARIATULUI 2014 PDF

Articolul 2 1 Statul roman recunoaste valoarea sociala a activitatilor de voluntariat ca expresie a cetateniei active, a solidaritatii si responsabilitatii sociale, precum si valoarea profesionala ca expresie a dezvoltarii personale, profesionale, interculturale si lingvistice a persoanelor care desfasoara aceste activitati. Articolul 4 Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii: a participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o decizie liber consimtita a voluntarului; b implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii; c desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii; d participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara discriminari; e activitatea de voluntariat nu substituie munca platita; f caracterul de interes public al activitatii de voluntariat. Articolul 5 Activitatile de voluntariat izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. Articolul 6 Autoritatile administratiei publice sprijina derularea activitatilor de voluntariat prin includerea in strategiile de dezvoltare locala sau nationala a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursa de dezvoltare a bunastarii sociale, si nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum si modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea prioritatilor locale sau nationale. Articolul 7 1 Autoritatile administratiei publice locale sustin voluntariatul ca metoda recunoscuta prin care cetatenii pot participa activ la activitati de voluntariat in comunitatile lor, metoda ce le permite acestora sa abordeze probleme legate de actiuni umanitare, mediu inconjurator, probleme sociale, si altele asemenea. Articolul 8 1 Activitatilor de voluntariat organizate in afara Romaniei de catre organizatii-gazda de nationalitate romana, in parteneriat cu organizatii din tara respectiva, desfasurate in temeiul unui contract de voluntariat semnat in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Author:Yozshusho Shakahn
Country:Malawi
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):28 October 2014
Pages:492
PDF File Size:4.15 Mb
ePub File Size:4.13 Mb
ISBN:796-6-20563-525-5
Downloads:14364
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudosarReglementarea voluntariatului in Romania. Singura conditie este aceea ca voluntariatul sa se fi realizat in domeniul studiilor absolvite art. Acestea sunt considerentele care conduc la integrarea in textul de lege a unor dispozitii speciale referitoare la sustinerea sectorului non-guvernamental, si in special a initiativelor in domeniul voluntariatului, de catre autoritatile administratiei publice locale.

Implicarea in activitati de voluntariat Conform noii reglementari, voluntariatul se desfasoara in baza unui contract incheiat in mod obligatoriu in forma scrisa. Inaintea inceperii activitatii de voluntariat, o copie a contractului trebuie predata voluntarului. Acest contract trebuie insotit de fisa de voluntariat si de fisa de protectie a voluntarului. Etapa premergatoare incheierii contractului presupune acceptarea de catre organizatia-gazda a cererii de colaborare, inaintata de catre voluntar.

Aceasta isi are bazele intr-o alta cerere, de data aceasta realizata de catre organizatia gazda, prin care isi manifesa disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Astfel, organizatia-gazda poate oferi voluntarilor cursuri de instruire, formare si pregatire profesionala in domeniul in care aceasta activeaza.

Drepturile si obligatiile partilor Fisa de voluntariat, mentionata la inceputul articolului si obligatorie inca de la momentul incheierii contractului de voluntariat, este actul ce trece in revista tipurile de activitati la care voluntarul va participa. Perspectiva franceza Dreptul francez nu asigura o reglementare unitara a voluntariatului.

Diferite acte normative trateaza aspecte distincte legate de activitatea de voluntariat, cat si regulile asociate fiecarui tip de activitate de voluntariat.

Cu toate acestea, reglementarea aparent disparata asigura mijloacele de promovare a voluntariatului, oferind celor implicati in activitati nonprofit drepturi extinse in materie de asigurari sociale.

De cealalata parte, un volontaire beneficiaza de un statut legal si poate exercita activitati specifice de voluntariat exclusiv in raport cu asociatia cu care a incheiat un contract in acest sens. O serie de acte normative au menirea de a promova implicarea in activitati de voluntariat.

Este permis cumulul de ore la lucru, pentru a oferi angajatilor posibilitatea de a beneficia de zile libere in scopul implicarii in activitati derulate de catre asociatiile non-profit. Angajatii au, de asemenea, posibilitatea de a participa la traning-uri in sfera activitatii non-profit pe care o desfasoara.

Aceste traning-uri pot fi finantate de catre angajator prin intermediul unor programe de pregatire continua dezvoltate la nivelul companiilor.

Ceea ce trebuie mentionat este faptul ca accesul persoanelor somere la activitati de voluntariat este conditionat de prezenta a doi: i activitatea desfasurata in cadrul programelor de voluntariat nu o poate inlocui pe cea derulata la locul de munca si ii voluntarul trebuie sa aduca dovezi in sensul ca timpul alocat voluntariatului nu constituie un impediment la cautarea unui loc de munca. In plus, nu este acceptat voluntariatul desfasurat in cadrul unei asociatii unde voluntarul a activat inainte ca angajat.

Cei ce desfasoara activitati ca si volontaire au dreptul la o indeminizatie scutita de taxe si sunt asigurati in cadrul sistemului national de asigurari de sanatate. Elementul principal in materie de voluntariat il reprezita schema suport, prin intermediul careia se permit recunoasterera si validarea activitatilor realizate ca voluntar validarea de experienta, VAE in dreptul francez.

La finalul procedurii de VAE, aplicantul obtine o diploma de calificare in domeniul in care a desfasurat activitati de voluntariat. Se parcurge in prealabil o etapa de evaluare a nivelului de cunostinte dobandite in urma celor 3 ani de practica. Nu in ultimul rand, subliniem aparitia anumitor initiative in domeniul privat.

FUTABA FP-R127DF PDF

Documente suport pentru aplicarea Legii Voluntariatului 78/2014

Reglementarea voluntariatului in Romania. Singura conditie este aceea ca voluntariatul sa se fi realizat in domeniul studiilor absolvite art. Acestea sunt considerentele care conduc la integrarea in textul de lege a unor dispozitii speciale referitoare la sustinerea sectorului non-guvernamental, si in special a initiativelor in domeniul voluntariatului, de catre autoritatile administratiei publice locale. Implicarea in activitati de voluntariat Conform noii reglementari, voluntariatul se desfasoara in baza unui contract incheiat in mod obligatoriu in forma scrisa. Inaintea inceperii activitatii de voluntariat, o copie a contractului trebuie predata voluntarului. Acest contract trebuie insotit de fisa de voluntariat si de fisa de protectie a voluntarului.

KBU 810 PDF

Legea voluntariatului

Legea nr. Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romani, in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat fara scop lucrativ. Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii: a participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat; b implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii; c desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii; d recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari. Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului: a sa indeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului; b sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat; c sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului; d sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat.

Related Articles